Pages

Search This Blog

Friday, February 17, 2012

Τί σημαίνει “κούρεμα” του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους σε απλά “Ελληνικά” !!!


Η Ελλάδα, δηλ οι Τράπεζές της, θα λάβουν από 30 δισ. ευρώ έως 45 δις για το PSI, θα τα λάβουν διακριτικώς και “εν τη παλάμη”. Τα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 200 δισ. Ευρώ, τα οποία αποτελούν εν πολλοίς το μεγαλύτερο μέρος του “χρέους”, το οποίο βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών-πιστωτών, θα υποστούν «κούρεμα» 50% στην ονομαστική τους αξία. Μετά το «κούρεμα» θα εκδοθούν νέα ομόλογα ώστε να καλύψουν το υπόλοιπο 50% του χρέους. Κάθε ένα ευρώ που θα ανταλλάσσεται για τα νέα «κουρεμένα» ομόλογα ο πιστωτής θα παίρνει 30 λεπτά σε ομόλογα του EFSF (προσωρινού μηχανισμού διάσωσης της ευρωζώνης), και τα υπόλοιπα 70 λεπτά σε νέα ελληνικά ομόλογα, αποπληρωτέα σε 30 χρόνια με μέσο επιτόκιο 3.7% και "ρήτρα εξάρτησης" !!!

Το ποσό των 30 ή 45 δισ. ευρώ το οποίο θα δανειστεί η χώρα μας και θα ξεπληρώσει ο Έλλην πολίτης, θα καλύψει τη συμμετοχή του EFSF στο περιβόητο πλέον PSI.

Ακόμη θα δοθούν επιπλέον 35 δισ. ευρώ στίς Τράπεζες, για όσο διάστημα διαρκέσει η ανταλλαγή των ομολόγων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Οπως κατέστησε σαφές η Standart&Poors, προχθές, με το που η Ελλάδα θα θεσπίσει με νόμο τις ρήτρες συλλογικής δράσης (Collective Action Clauses), κάτι που πρέπει να αναμένεται ακόμη και εντός της εβδομάδας, τα ελληνικά ομόλογα θα υποβαθμιστούν σε καθεστώς selective default, «μπλοκάροντας» τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να κρατά και να δέχεται ελληνικά ομόλογα.

Με άλλα λόγια για το διάστημα που η χώρα θα είναι σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας τα ελληνικά ομόλογα δεν θα μπορούν να είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό των 35 δισ. (Credit Enhancement) για να μπορεί να τα δέχεται και να τα κρατά, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία (σ.σ την ομαλή λειτουργία του Ελληνικού κράτους πότε θα διασφαλίσουν είμαι περίεργος να δώ) του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τα οποία όμως πάλι θα ξεπληρώσει η χώρα μας και θα πληρώσει ο Έλλην πολίτης.

Θα δοθούν 5,7 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή δεδουλευμένων τόκων των ελληνικών ομολόγων που θα οφείλονται μέχρι να ανταλλαγούν τα ομόλογα αυτά.

Το PSI, όπως προκύπτει μετά από σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα αφορά σε ομόλογα περίπου 200 δισ. ευρώ. Με τις διατάξεις του ήδη ψηφισμένου νόμου απο την πλειοψηφία των 199, ρυθμίζεται επίσης και η κάλυψη των ζημιών που θα υποστούν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία από το PSI, με τη σύσταση ειδικού ταμείου για το σκοπό αυτό, ενώ διευκρινίζεται πως οι διοικήσεις απαλλάσσονται από κάθε είδους ποινική και αστική ευθύνη για την απόφαση συμμετοχής τους στο “κούρεμα”!!!

Από τις συμβάσεις που επικυρώθηκαν προχθες από τη Βουλή προκύπτει επίσης πως για τα νέα δάνεια που θα λάβει η Ελλάδα από το EFSF για το PSI για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, παραιτείται από κάθε είδους ασυλία, που ήδη έχει ή μπορεί να δικαιούται έναντι δικαστικών ενεργειών, όπως αγωγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασφαλιστικών μέτρων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος προειδοποίησε, ότι πρέπει πάση θυσία το Δημόσιο να εκκινήσει επίσημα τη διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων, για να έχει ολοκληρωθεί έως τις 5 Μαρτίου 2012, ώστε τεχνικά να είναι εφικτή η διευθέτηση των ομολόγων αξίας 14,4 δισ. ευρώ που λήγουν μεταξύ 14 - 20 Μαρτίου και τα οποία εάν δεν πληρωθούν η χώρα πτωχεύει.!!! Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το PSI, για το οποίο το IIF εμφανίζεται αισιόδοξο πως θα καταστεί εφικτό να συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά συμμετοχής ιδιωτών σε εθελοντική βάση (όλοι της γής ομολογιούχοι …...ενωθείτε !!!), πρέπει πρώτα να δοθεί έγκριση από το Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει την επόμενη Δευτέρα, εκτός απροόπτου.

Χωρίς την καταβολή μετρητών, αλλά μόνο με νέα ομόλογα, τα οποία θα συνδέονται με το ελληνικό ΑΕΠ με ρήτρα εξάρτησης (έχω γράψει για αυτήν την ρήτρα εξάρτησης, σε προηγούμενο άρθρο μου), από κάποιο έτος και μετά, ενώ θα υπάγονται στο βρετανικό δίκαιο, που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η όποια μελλοντική αντιδικία που θα ανακύψει με τους πιστωτές θα εκδικάζεται στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, και κατ’αυτόν τον τρόπο θα εκτελεστεί το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.

Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο, οι τράπεζες θα αντλήσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, για να εξασφαλίσουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9%, τόσο από την αγορά (με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου) όσο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), αφού υπάρξουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που το διέπει. Το ποιός θα πληρώσει αυτά τα δάνεικά, θεωρείται αυτονόητα δεδομένο(!), φυσικά ο Έλλην πολίτης, το σύνηθες “υποζύγιο”.

Παράλληλα ενισχύεται και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) σε ό,τι αφορά τον κλάδο των καταθέσεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε την κυριακή:
Θα δοθεί χρόνος στις τράπεζες να συγκεντρώσουν κεφάλαιο στην αγορά. Το ύψος αυτών των κεφαλαίων θα ανακοινωθεί από την ΤτΕ, στην κάθε τράπεζα μέχρι το τέλος Απριλίου. Και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Με ομόλογα του EFSF ύψους 30 έως 45 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Θα εκδοθούν νέοι τίτλοι και για κάθε 1 ευρώ που θα ανταλλάσσεται οι ομολογιούχοι θα εισπράττουν 30 λεπτά σε ομόλογο του EFSF και τα άλλα 70 λεπτά σε ελληνικά ομόλογα.

Θα διατεθούν 35 δισ. ευρώ -σε ομόλογα του EFSF- στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα τα δώσει στην ΕΚΤ για την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών το επόμενο δίμηνο. Διότι από τη στιγμή που θα ψηφιστούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs) από την ελληνική Βουλή, τα ελληνικά ομόλογα θα τοποθετηθούν στην κατηγορία του selective default (επιλεκτική χρεοκοπία) και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα οι τράπεζες που θα υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια αύξησης κεφαλαίου στην ΤτΕ, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και μετατρέψιμων υπό αίρεση ομολογιών.
Οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτά το ΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ούτε θα πωλούνται σε κάποια άλλη οντότητα που έχει σχέση με το κράτος με καμία μορφή, θα παραμένουν στούς Τραπεζίτες. Θα δίνονται κίνητρα σε ιδιώτες μετόχους (Τραπεζίτες) να αγοράσουν μετοχές από το ΤΧΣ.

Οι τράπεζες που δεν θα υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια θα εκκαθαριστούν με διαχωρισμό σε «καλή» και «κακή» τράπεζα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών για την αναγκαστική εκτέλεση ίσχυε και θα ισχύει το ... ελληνικό δίκαιο, παρότι οι συμβάσεις διέπονται από το βρετανικό !!!

Τί σημαίνει “κούρεμα” του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους σε απλά “Ελληνικά” και ποιοί και πώς ωφελούνται παραθέτω παρακάτω :

1) 200 δισ. ευρώ είναι η αξία των ομολόγων που θα ενταχθούν στο PSI

2) 50% στην ονομαστική αξία θα είναι το ύψος του «κουρέματος»

3) Από 1 ευρώ που θα ανταλλάσσεται στα «κουρεμένα» νέα ομόλογα, ο πιστωτής θα παίρνει 30 λεπτά σε ομόλογα του EFSF και τα υπόλοιπα 70 λεπτά σε νέα ελληνικά ομόλογα.

4) Τα 14,4 δισ. λήγουν έως τις 5 Μαρτίου 2012

5) Τα 30 ή 45 δισ. ευρώ τα οποία θα πάρουν οι Τράπεζες, θα καλύψει το EFSF

6) Τα επιπλέον 35 δισ. ευρώ, θα δοθούν για όσο διάστημα διαρκέσει η ανταλλαγή των ομολόγων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών.

7) Τα 5,7 δισ. ευρώ θα δοθούν για την αποπληρωμή δεδουλευμένων τόκων των ελληνικών ομολόγων

8) Προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση των ομολόγων, δηλ. των κατόχων ομολόγων.

9) Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, μέχρι τη λήξη των ομολόγων

10)Aπαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι των ομολόγων που
ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του PSI καθώς θεωρείται διακράτηση.

11)H απαλλαγή ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης των αρχικών ομολόγων, ενώ σε περίπτωση πώλησης των ομολόγων μετά την ημερομηνία λήξης των τίτλων οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 10%.

12)Eπίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, να αποσβέσουν τη χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή των ομολόγων του Δημοσίου με νέους τίτλους ονομαστικής αξίας (ανταλλαγή σε «discount») σε όσες διαχειριστικές περιόδους μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων.

13) Mεταφέρεται η χρεωστική διαφορά προς συμψηφισμό με το φόρο
εισοδήματος τυχόν πιστωτικού υπολοίπου από δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος έτους 2011 και μετά, των τραπεζών, κατά το μέρος που
οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων διαδοχικώς στα επόμενα πέντε οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.

Η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών είχε αποφασίσει τον Ιούλιο 2011, ότι ο δεύτερος μηχανισμός στήριξης της Ελλάδας, θα στηριχθεί στην παροχή δάνειων του EFSF με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του Ευρωπαϊκού Ταμείου, αλλά όχι κάτω από αυτό το κόστος χρήματος.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του European Financial Stability Facility Κριστόφ Φράνκελ ερωτηθείς για το επιτόκιο που θα φέρουν τα νέα δάνεια προς την Ελλάδα δήλωσε πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές κόστος χρήματος, δηλ το επιτόκιο δανεισμού.
«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω οποιοδήποτε ποσοστό αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, σε ερώτηση για το εάν το επιτόκιο θα κυμανθεί κοντά στο 3,7%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα επιτόκια του νέου μηχανισμού έχουν αποσυνδεθεί πλέον από τον EFSF.

Η χρηματοδότηση της Ελλάδας από τον EFSF δεν απαιτεί νέο Μνημόνιο Κατανόησης, αλλά θα διέπεται από την συμφωνία που θα συνομολογήσουν οι ελληνικές αρχές και η τρόικα.Επομένως κατά τον κ. Κριστόφ Φράνκελ, η Ελληνική κυβέρνηση φέρει ακεραία την ευθύνη της συμφωνίας με τίς Τράπεζες-Πιστωτές.

Οι εκτιμώμενες ζημίες των τραπεζών, άρα και οι ανάγκες ενισχύσεών τους, είναι χαμηλότερες απ΄ότι εσυζητείτο τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς το υπουργείο Οικονομικών, δίνει τη δυνατότητα να συμψηφισθούν οι ζημίες με μελλοντικά κέρδη, για όλη τη χρονική διάρκεια των νέων ομολόγων που θα ανταλλαχθούν με υφιστάμενα.

Καθώς η διάρκεια των νέων τίτλων θα είναι έως 30 έτη, άρα η δυνατότητα συμψηφισμού αυξάνεται σε 30 χρόνια (από 5 σήμερα).

Η απόφαση δημιουργίας “επιτροπής επιτάξεων” υπογράφηκε στις 23 Ιανουαρίου 2012, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις την Τρίτη στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, δύο ημέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου και δίνει την δυνατότητα στο κράτος να προχωρά σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών βάζοντας κατ’αυτό τον τρόπο το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, κινητής και ακίνητης, υπό επίταξη, δηλαδή αναγκαστική απαλλοτρίωση με κάποια σχετική αποζημίωση.

Απλά πλέον εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του κράτους, το οποίο βέβαια θα ελέγχεται πλήρως από την τρόϊκα βάσει του νέου Μνημονίου, να επιλέξει ποια κινητή η ακίνητη περιουσία, θα κατάσχει για να περιέλθει εν συνεχεία στις αποζημιώσεις υπέρ της τρόϊκας.

Και αυτή η επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει σε κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας, την οποία προηγουμένως θα έχει επιτάξει για τις ανάγκες της πατρίδας. Όλα αυτά, τα εψήφισαν την Κυριακή οί 199 βο(υ)λευτές και άξιοι κληρονόμοι του καταρρέοντος πολιτικού συστήματος.

Η συμπεριφορά των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ελλάδα είναι ανεξήγητη, λέει ο William Wall της έγκυρης βρετανικής εφημερίδας Guardian επισημαίνοντας, ότι πάνω από όλα παρατηρείται μια αποτυχία αλληλεγγύης.
Άξιοι του “μισθού” σας !!!

Η ανεξήγητη συμπεριφορά ωρισμένων πολιτικών, την ύστατη στιγμή, θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίον επισταμένης μελέτης, με στόχο την κατανόηση της αρχής “του αποδέχωμαι τα πάντα, εν ονόματι της στρατηγικής επιλογής, η χώρα να παραμείνει εντός της Ευρωζώνης”.

Ατεκμηρίωτα και αβασάνιστα, αποδέχονται κάποιοι κύριοι κυβερνώντες, σχεδόν καθ’ολοκληρίαν, την παραχώρηση της Εθνικής και λαικής κυριαρχίας της χώρα μας σε Ξένους, οι οποίοι έχουν διαφορετικά Εθνικά συμφέροντα επομένως και οικονομικά, απο την Ελλάδα.

Ταυτίζουν την πορεία και το μέλλον του Ελληνικού Έθνους με το μέλλον και την προοπτική μιάς οικονομικής Ένωσης όπως η ΕΕ, η οποία προ ετών φάνταζε ώς η βέλτιστη επιλογή, σήμερα όμως, αναδυκνείει σοβαρά μειονεκτήματα και σκοπιμότητες, όπως την προσπάθεια των Τραπεζιτών να εξαρτήσουν και να ελέγξουν τον παραγώμενο πλούτο, και όχι μόνον, της Ευρώπης. Την προσπάθεια των Γαλλο-Γερμανών να ιδρύσουν “ζώνη αποκλειστικής επιρροής τους”, τούς υπόλοιπους “εταίρους” τους.

Η αίσθηση πλέον είναι ότι αυτό που δεν κατάφεραν με δύο παγκόσμιους πολέμους, το κατάφεραν μέσω της οικονομικής εξάρτησης, να καθυποτάξουν τους λαούς της γηραιάς Αλβιώνας, της Ευρώπης.

Το ότι η “άλλη πλευρά” η αντιμνημονιακή, δεν κατόρθωσε να αρθρώσει σοβαρό πολιτικό λόγο και να προτείνει μία "Εθνική πολιτική πρόταση" εξόδου της χώρας απο την κρίση, δεν πρέπει και δεν δημιουργεί, ως λογική συνεπαγωγή, επιχειρήματα υπέρ του ενδοτισμού και της υποτέλειας.

Την αδυναμία αυτήν την χρεώνονται οι “αντιμνημονιακοί” ώς έλλειψη πολιτικής πρότασης και όχι αδυναμία ορθολογικής κρίσης των αποτελεσμάτων μιάς ανάλγητης και αντιλαικής πολιτικής, που μόνο στόχο έχει την προσχεδιασμένη καταλήστευση του Εθνικού πλούτου, καθιστώντας την χώρα χρεοκοπημένη μα όχι πτωχευμένη, για να δύνανται οι "ιδιοκτήτες" αυτής της χώρας, ανα πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχουν την βιωσιμότητά της και την πορεία της.

Η τακτική του “μαστίγιου και του καρότου” απο τους εταίρους μας, είναι και υποτιμητική και προσβλητική για τούς Έλληνες.

Η επιτροπεία της χώρας είναι πλέον γεγονός, και μάλιστα σε κάθε Υπουργείο θα υπάρχει επίτροπος ο οποίος θα ελέγχει την οικονομική διαχείρισή του!!!

Καλύτερα "φτωχός", παρά ταπεινωμένος και αναξιοπρεπής, ποτέ προσκυνημένος!!!'


Aegean

No comments:

Post a Comment

Followers

Popular Posts

Blog Archive